Skip to main content

Samenstelling bestuur & commissies / contributie

home globe 03

Samenstelling bestuur:
Gustaaf Bouquet – voorzitter (NL)                
Chris de Wit – penningmeester (NL)         
Rini Buijs – algemeen bestuurslid (NL)    
Vacature  Duits lid – algemeen bestuurslid (D)
Willemien Geers – secretaris (NL) 

Samenstelling commissie feesten en & evenementen
Christien op ’t Hof-Smeets
Jaap Rieter
Rutger Koopmans
Thomas Andreae

Samenstelling commisie jaarlijkse Schouw
Namens bestuur:
Rini Buijs
Willemien Geers
Chris de Wit

Namens Roompot:
Bert Bloem
Marga de Jong

Samenstelling commissie verhuur
Margot Klerkx
Marianne & Sebastian Kerz

Samenstelling commissie VvE 
Rutger Koopmans
Louk Burgers
Jos van der Hyden
Joep van den Brekel

Erenleden (oud voorziters)
Alexander Pieterse
Ton Elst (overleden op 7 januari 2020)
Rolf Adriaenssens

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).
Leden ontvangen na de ALV per E-mail een factuur voor de contributie voor het komende jaar.
Bij het storten van de contributie op rekening NL84 RABO 0375 5607 18, ten name van ‘VvE Buitenhof Domburg’
wordt u verzocht het adres van uw recreatiewoning te vermelden.