Skip to main content

Samenstelling bestuur & commissies / contributie

home globe 03

Samenstelling bestuur:
Chris de Wit, voorzitter
Willemien Geers, secretaris
Henry Geerts, penningmeester
Margo van den Bergh, bestuurslid
Madelon Klomp van Riel, bestuurslid

Samenstelling commissie feesten en & evenementen
Christien op ’t Hof-Smeets
Jaap Rieter
Rutger Koopmans
Thomas Andreae

Samenstelling commisie jaarlijkse Schouw
Namens bestuur:
Willemien Geers
Chris de Wit

Namens Roompot:
Marcel van Rijswijk
Marga de Jong

Samenstelling commissie verhuur
Margot Klerkx
Marianne & Sebastian Kerz

Samenstelling commissie VvE 
Rutger Koopmans
Louk Burgers
Jos van der Hyden
Joep van den Brekel

Erenleden (oud voorziters)
Alexander Pieterse
Ton Elst (overleden op 7 januari 2020)
Rolf Adriaenssens
Dr.ir. Gustaaf Bouquet

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).
Leden ontvangen na de ALV per E-mail een factuur voor de contributie voor het komende jaar.
Bij het storten van de contributie op rekening NL84 RABO 0375 5607 18, ten name van ‘VvE Buitenhof Domburg’
wordt u verzocht het adres van uw recreatiewoning te vermelden.