Skip to main content

Doelstelling Vereniging van Eigenaren “Buitenhof Domburg”

home globe 02Vereniging van Eigenaren “Buitenhof Domburg”

De VvE “Buitenhof Domburg” is, conform het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, een zogenoemde Boek 2 VvE waarop de regels omtrent het appartementsrecht niet van toepassing zijn.

Eigenaren van een of meerdere huizen op het recreatiepark “Buitenhof Domburg” hebben het recht om lid te worden van de VvE.
Het lidmaatschap is vrijblijvend.

Doelstelling VvE
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de verhurende leden en de niet-verhurende leden.

Het organiseren van onderlinge contacten tussen de leden van de vereniging door middel van eigenarenborrels en een jaarlijkse ‘algemene ledenvergadering’ (ALV), met aansluitend een borrel en diner.