Skip to main content

Vereniging van Eigenaren
“Buitenhof Domburg”

 

 Statutair gevestigd te Veere    
K.v.K. Middelburg: nr. 22046474    
IBAN: NL84 RABO 0375 5607 18

Doel van de Vereniging van Eigenaren
"Buitenhof Domburg"

Behartigen van de ‘gemeenschappelijke belangen’ van alle eigenaren van recreatiewoningen en het met elkaar in contact te brengen van de leden van de VvE door middel van een jaarlijkse algemene ledenvergadering en twee eigenarenborrels.

Website Buitenhof Domburg

Op de website kunnen de leden de volgende informatie vinden:
- tijdstippen van de eigenarenborrels en de algemene ledenvergadering evenals eventuele overige informatie van het bestuur;

- nuttige informatie en adressen van ondernemers en instanties voor het onderhoud en de exploitatie van de eigen recreatiewoning.

Heeft u nog vragen?

Bezoek de contactpagina.